Een bril die doet zien - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Een bril die doet zien

Gepubliceerd door in blog ·
Gans mijn leven heb ik gepoogd om mensen te doen zien. Als opticien verkocht ik brillen en sleep ik er glazen in. Met succes. Daarna, als optometrist, gaf ik oogoefeningen. Ook met succes. Daarna, als optoloog, deed ik een poging deed om aan te tonen dat visuele problemen in verband staan met de eigen  mentale ingesteldheid of manier van denken. Dat was voor velen een brug te ver! Een mens wil blijkbaar niet zien. Het is voor hem veilig als de oorzaken, van welk probleem dan ook, buiten hem kan worden gelegd. Dat een visueel probleem in verband kan gebracht worden met een eigen levenshouding!!! … dat was een brug te ver.

Ik ga dit verband nu niet aantonen. Ik heb het genoeg gedaan en ben te moe om het nu opnieuw te doen.

Ieder mens heeft een visie, bekomen door ervaring of ondervinding, ofwel misschien werd hij geconditioneerd door zijn omgeving. Het doet er niet toe. Wat er wel toe doet is dat velen van mening zijn dat hun visie de juiste is. Wie hun visie niet deelt of een andere visie heeft, die wordt dan graag veroordeeld.

De mens is nog steeds niet wijzer geworden. Het is voor hem nog steeds zo moeilijk om een glimp van die eenheid te zien in de grote verscheidenheid. Hij is als een dove die de melodie niet hoort. Hij hoort klanken, maar niet de melodie.  Hij ziet stukken van de puzzel, maar niet de puzzel. En daarom oordeelt hij. Hij ziet maar een deel van het geheel.

Ik vraag me af wat voor een bril had ik moeten ontwerpen om mensen te doen zien.

Nu ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt, is het enige wat ik nog kan doen, de mens te wijzen naar de veelheid en verscheidenheid in de sterrenhemel. Ik hoop dat hij hierdoor tot besef komt dat alles een eenheid is die alle delen verbindt d.m.v. natuurwetten; ik hoop dat hij tot besef komt dat deze aardbol zijn tehuis is, en dat zijn tehuis slechts een klein deeltje is van een groot geheel; ik hoop dat hij tot besef komt van zijn vergankelijkheid en sterfelijkheid; ik hoop dat hij tot besef komt van zijn nietigheid; ik hoop dat hij tot besef komt van dit alles, want dit besef is het enige wat een einde kan maken aan zijn egoïsme, egocentrisme, zelfzucht, eigenbelang, hoogmoed. Ik zie geen andere weg.

Stel dat ik een bril heb ontworpen die jouw zelfzucht kan doen inzien, jouw eigenbelang, jouw egoïsme, jouw egocentrisme … Zou je die kopen? Tuurlijk niet, want jij bent niet zelfzuchtig; je bent bevrijd van eigenbelang, egoïsme, van hoogmoed en egocentrisme. Zo’n bril heb je bijgevolg niet nodig. Zo denk je, toch? Dus verkoop ik geen bril, maar vraag je om omhoog te kijken naar het grote geheel en ik hoop dat je zal zien.

startrails rond PolarisGeen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu