Over het potje en het dekseltje - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over het potje en het dekseltje

Gepubliceerd door in blog ·
Er is een bekend gezegde: “als het dekseltje past op het potje, dan…”.
Er lopen vaak huwelijken op de klippen. Hoe komt dat? Vaak wordt er bij een mislukte relatie ofwel gewezen naar de man, ofwel naar de vrouw. Maar wie is nu fout?
 
Mijn gedacht, noch de man noch de vrouw is fout, hoewel de man met man en macht zijn partner de schuld zal geven, of omgekeerd. Ze geven elkaar de schuld. Toch is het noch de man, noch de vrouw die schuldig is aan het mislukken van een relatie. Het is simpelweg het potje dat niet past op het dekseltje. Niemand is fout. De enige fout is de relatie zelf, dus zowel man als vrouw. Hoewel, een fout zou ik het niet durven noemen. Het is eerder een leerrijke les die zowel man als vrouw krijgen om de liefdestalen te begrijpen. Zolang deze liefdestalen niet worden begrepen noch gesproken in de relatie, dan kan de relatie niet lukken. Het potje vindt dan het dekseltje niet, en omgekeerd.

In een liefdesrelatie zijn er 5 liefdestalen. Deze talen dienen zowel man als vrouw te begrijpen en ja, ze ook te kunnen spreken. Iedereen heeft zijn eigen manier om zijn liefde uit te drukken.  Deze wijze van uitdrukken noem ik ‘de liefdestaal’. Dit zijn de 5 liefdestalen:
1.       Positieve woorden
2.       Samen zijn
3.       Cadeaus krijgen
4.       Dienen
5.       Lichamelijk contact
 
Dit zijn de 5 manieren om liefde voor elkaar uit te drukken. Iedereen heeft deze 5 talen nodig en het zou mooi zijn mocht iedereen deze 5 talen kunnen spreken.
Ieder mens heeft 1 belangrijke taal. Dit kan voor de ene de 3de taal zijn, voor een andere kan dan bv de 5de taal zijn.
Wanneer de man bv. de 4de taal het belangrijkst vindt, en deze een teken van liefde vindt, en als zijn partner de 1ste taal spreekt, dan zullen het potje en het dekseltje moeilijkheden ervaren.

Een verduidelijking over deze 5 talen:

Positieve woorden: een manier om liefde emotioneel te uiten, is opbouwende woorden te gebruiken naar de partner toe. Verbale complimenten of woorden die waardering uitspreken zijn sterke middelen om liefde over te brengen. Dit zijn woorden zoals: “Je ziet er knap uit in dit pak”, of “je bent de beste kok ter wereld”, of “ik vind het fijn dat jij vanavond de afwas doet” … Het spreken van bemoedigende woorden geeft ‘moed’ aan de partner. Het is zeker geen liefdestaal om kritiek te uiten tegen je partner, als je partner deze liefdestaal heel belangrijk vindt. Kritiek en veroordelen is niet bevorderlijk. Liefde is immers vriendelijk. De manier waarop we spreken is ontzettend belangrijk. Probeer niet te bewijzen dat uw eigen visie sowieso de juiste is. Liefde haalt ook geen fouten uit het verleden naar boven. Liefde vraagt ook niets, en vooral ze ‘eist’ niets.
 

De tweede taal is ‘samen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat men de aandacht volledig op de andere richt. Sommige mannen en vrouwen denken dat ze samen zijn, maar in werkelijkheid zijn ze alleen maar dicht in elkaars buurt. Ze zijn in hetzelfde huis, in dezelfde ruimte, maar de ene zit aan de computer of leest de krant, terwijl de andere hem of haar toespreekt. Samen zijn betekent niet dat men elke minuut elkaar moet aanstaren. Het betekent dat men samen iets doet en dat al de aandacht naar elkaar gericht wordt. Deze taal heeft veel verband met de 1ste taal, positieve woorden. Stel dat de vrouw thuis komt van haar werk en ze vertelt over haar problemen op het werk. De man luistert (dat is goed), en hij geeft advies. “De volgende keer moet je dit zo aanpakken.” De volgende dag komt de vrouw terug thuis en ze vertelt opnieuw over hetzelfde probleem. De man geeft nogmaals zijn advies. De volgende dag komt de vrouw thuis en nogmaals herhaalt ze het probleem. De man zegt: “en heb je gedaan wat ik heb gezegd?” – “Nee”, antwoordt de vrouw. De man wordt boos: “Ik heb je nochtans duidelijk gezegd wat je moet doen, maar nee, je doet het niet. Het is normaal dat je dan altijd met hetzelfde probleem aankomt. Ik wil het de volgende keer niet horen. Ik heb je gezegd wat je moet doen Als je niet naar mijn advies luistert, wil ik er niets meer over horen.” Dit is kritiek en is niet positief. Dit is geen juiste houding. De vrouw wil niet altijd advies. Ze wil gewoon dat er wordt geluisterd. Ze wil vriendelijkheid en vooral begrepen worden. De man is in dit voorbeeld veel te druk bezig geweest met het geven van zijn advies, zijn visie, zijn mening. Dit is niet wat de vrouw altijd wil. Een relatie vraagt om positief te luisteren, met het doel de gedachten, de gevoelens en verlangens van de andere te begrijpen. Het is goed om advies te geven, als er om wordt gevraagd en dan moet er geen advies gegeven worden op een hooghartige manier. Enkele praktische tips:
-          Hou oogcontact wanneer jouw partner spreekt
-          Je kan niet luisteren en tegelijk iets anders doen
-          Luister naar gevoelens en stel je de vraag welke gevoelens je partner heeft. Als je denkt dat je het weet, dan zeg je dat: “Ik denk dat je teleurgesteld bent omdat …” Dit geeft de partner het gevoel dat er wordt geluisterd en dat er begrip is. Spreek in vraagvorm, zoals bv. ben je misschien te impulsief geweest?” Zeg niet: “Je bent impulsief.”
-          Let op de lichaamstaal. Gebalde vuisten, gefronste wenkbrauwen, de uitstraling van de ogen … kunnen aanwijzingen geven over wat de andere voelt
-          Weiger in de rede te vallen. Dit is een fout die vaak gebeurt. De ene spreekt en de andere onderbreekt hem/haar. Een zo vaak voorkomende fout bij narcisten.

Samen praten is niet alleen vriendelijk luisteren, maar ook jezelf blootgeven. Dit is ware intimiteit. Vele partners, vooral mannen (maar ook mannelijke vrouwen), hebben het moeilijk om de gevoelens van de partner te voelen (= empathisch zijn), laat staan te begrijpen en zijn vaak ook niet in staat om over hun eigen diepste gevoelens te praten.
 
Samen zijn is niet alleen ‘praten’, maar is ook ‘samen dingen doen’. Het doel is vooral om samen iets te beleven. Herken je dit voorval? Voor het huwelijk gaat de man mee met zijn partner naar de zwemles. Na het huwelijk wil de man niet meer mee. Hij vindt het niet meer leuk.  Of anders, de vrouw gaat mee naar de voetbal en na het huwelijk toont ze geen interesse meer in het voetbal.

Cadeaus krijgen: er zijn mannen of vrouwen die het krijgen van cadeaus belangrijk vinden. Een geschenk geven is vaak een teken van liefde. Dit hoeven geen dure geschenken te zijn. Dit kan een bloempje zijn, een nieuwe pen, een boek … iets waarvan je weet dat het je partner kan plezieren. Weet vooral dat liefde niet om dure materiële dingen vraagt.

Dienen is de 4de taal. Hiermee wordt bedoeld ‘dingen doen die jouw partner fijn vindt’. Je kan liefde uiten door dingen voor de andere te doen. Dit kan zijn: koken, tafel dekken, afwas doen, stofzuigen, de kattenbak verschonen, een suikerklontje in zijn koffie doen …  Dit dienen is niet hetzelfde als onderdanig zijn. Nee, het is een liefdestaal.

Ten slotte hebben we het lichamelijk contact.
We weten al lang dat lichamelijk contact een manier is om liefde te uiten.
weten hoe belangrijk het is om baby’s te knuffelen. Baby’s die veel worden geknuffeld en gekust ontwikkelen een gezonder gevoelsleven dan zij die lange tijd geen lichamelijk contact hebben.
Lichamelijk contact kan zowel goed of kwaad doen aan een relatie. Het kan een uiting zijn van liefde, maar ook van haat. Lichamelijk contact kan zowel positief als negatief zijn. Een klap in het gezicht kan voor een kind dat deze taal belangrijk vindt, heel nadelig zijn. Een tedere omhelzing doet het tegendeel. Dit geldt niet alleen voor een kind, maar ook voor een volwassene.

Lichamelijk contact kan vele vormen aannemen. Vrijen is ook een vorm van lichamelijk contact; zijn of haar schouders aanraken wanneer je een kop koffie inschenkt; met jouw lichaam het lichaam van de partner aanraken wanneer je in de keuken langs hem/haar aanloopt; hand in hand inslapen ... Deze taal moet onvermijdelijk gepaard gaan met de vorige liefdestalen. Het lijkt zeer logisch dat negatieve woorden niet compatibel is met positief lichamelijk contact

Dit zijn de 5 talen. Welke taal spreek jij het liefst? Welke taal hoor je het liefst? Spreken jullie dezelfde taal? Ja, dan past het potje op het dekseltje.
 
Een voorbeeld van een relatie waar het potje en dekseltje niet passen. De vrouw doet haar uiterste best om lekker eten te maken. De man houdt liever van bloedworst, appelmoes en aardappelen. Maar de vrouw doorleest alle mogelijk recepten om een zeer goede maaltijd te maken. De man verlangt naar een eenvoudige Vlaamse kost en zegt: “Vrouwlief, doe niet zo je best, maar maak eens gewoon wat Vlaamse kost. Bak eens een kotelet met appelmoes.” De vrouw voelt zich niet gewaardeerd. Ze doet haar uiterste best om lekker eten te maken, maar dit wordt niet gewaardeerd door haar man die liever worst met appelmoes wil. Ze krimpt ineen. Ze durft haar liefdestaal niet meer uiten. Het potje en het dekseltje passen niet.
 
Durf je eigen taal te kennen en durf die duidelijk te maken aan je partner. Zie wat er gebeurt. Als je partner niet in staat is om je taal te spreken  of er open voor te staan en het te zien en te waarderen … ja … dan wordt het wel moeilijk.
 
Echte liefde spreekt alle 5 talen en het is prachtig als beide partners met gemak dezelfde hoofdtaal spreken.
 
Ik heb het geluk dat mijn vrouw en mezelf de 5 talen kunnen spreken en dat wij dezelfde hoofdtaal hebben. De vrouwen die ik heb gekend begrepen mijn taal niet. De vrouw die ik nu ken, begrijpt ten volle mijn taal, want zij spreekt dezelfde taal. Wij spreken dezelfde taal.
 
In haar vorige relatie sprak haar man niet haar taal. Hij sprak alleen zijn eigen taal en vond die taal belangrijker dan haar taal. Dit is wat men noemt een heel egoïstische houding, eigenlijk een heel sterke narcistische houding. Een narcist ziet alleen zichzelf en hoort en spreekt enkel zijn eigen taal en wil niet luisteren naar de taal van de partner. Hij hoort de taal van de partner niet eens, want hij vindt zichzelf zo belangrijk. Zelfliefde.
 
Zelf werd ik door een eerdere partner vele verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Dit waren geen bemoedigende woorden, maar waren vol van kritiek. Dijt wist op het feit dat onze talen verschillend waren.
Als wij, mijn partner en mezelf, onszelf beschouwen, dan is de 1ste taal – positieve woorden – voor ons een heel belangrijke taal. De andere talen volgen hierop automatisch.

Wil je weten of bij jou het potje op het dekseltje past? Zie de positieve dingen. Hou op met kritiek en veroordelen. Denk niet dat uw visie de enige juiste is. Probeer in te zien dat je partner niet altijd advies wil, maar gewoon wil begrepen worden.
 
Ook ik heb deze talen moeten leren en deze heb ik geleerd dank zij mijn voorbije relaties. Ik ben mijn verleden relaties dankbaar en ook ben ik bijzonder dankbaar voor de man die de taal van zijn ex-vrouw niet begreep noch sprak. Zijn vrouw is nu de mijne geworden. Dank u wel, meneer. Ik hoop dat je iets hebt aan dit verhaal over het potje en het dekseltje.
 
 
 
 Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu