Wat met ons klimaat? - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat met ons klimaat?

Gepubliceerd door in blog ·
HET ARGUMENT VAN DE NON-BELIEVERS

Wanneer we het over de klimaatproblematiek hebben, dan merken wij twee houdingen die recht tegenover elkaar staan. We noemen ze ‘de believers’ en ‘de nonbelievers’. De eerste groep is ervan overtuigd dat we werkelijk in een klimaatcrisis vertoeven en dat er dringend veranderingen dienen te gebeuren. De nonbelievers noemen die gehele bedoening bullshit en geven als argument dat het niet de eerste keer is dat onze aarde dergelijke hogere, zelfs nog hogere temperaturen, heeft mee gemaakt.

Dat argument klopt. Onze aarde is al meer dan vier miljard onderhevig geweest aan temperatuurschommelingen en heeft zowel warme perioden en ijstijden gekend. Het is inderdaad zo dat de aardse temperatuur zo hoog was, dan het voor de mens niet leefbaar was. Maar er was toen ook geen mensheid. Het is een feit dat onze aarde hoge temperaturen aankan, maar niet de mens kan dit aan. Nu wordt onze planeet bewoond door de mensheid en moeten we dus zorgen voor onszelf. De planeet aarde vertoeft niet in een klimaatcrisis, wel de mensheid. Dit is iets waar de nonbelievers niet aan denken.

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG

Wanneer we de geschiedenis bekijken van onze planeet, dan merken we dat er een continue uitwisseling was van CO2 tussen de planeet en zijn atmosfeer. Het is een feit – en dat kan niemand ontkennen – dat de industriële revolutie van de jaren 60 zijn gevolgen heeft. Dit is met alles zo. Alles wat is, is een gevolg van wat eerder is gebeurd – en alles wat gebeurt, is tegelijk de bevruchting van wat later zal gebeuren. Dit is nu eenmaal de Wet van Oorzaak en Gevolg, een Wet welke niemand kan ontlopen.

De hoge CO2-uitstoot van de jaren ’60 toont nu de gevolgen. Ons gebruik van fossiele brandstoffen, dat de oorzaak is van het broeikaseffect, heeft in onze atmosfeer zo veel CO2 ingeblazen dat onze planeet niet meer in staat is om dit te verwerken. De mantel CO2 in onze atmosfeer is dusdanig dik geworden dat de aarde niet meer kan afkoelen. Bijgevolg stijgen onze temperaturen en werd er zelfs tijdens de zomer van 2018 in Irak voor de mens ondraaglijke temperaturen behaald van 50°. Dit heeft tot gevolg dat er vele dieren zijn gestorven, maar ook mensen. En dit is maar het begin. De nonbelievers trekken het zich niet aan. Ze denken er zelfs niet aan, want deze zijn zeer sterk met zichzelf begaan.

TE LAAT!

Onze winters zijn minder koud en onze zomers worden steeds warmer. Onze gemiddelde temperatuur is stijgend. We zullen in de komende zeer nabije tijd ( de tijd van onze kinderen en kleinkinderen) de gevolgen moeten verwerken van wat in de jaren ’60 en ’70 aan CO2 werd uitgestoten. Is het nu te laat? JA, HET IS TE LAAT. We kunnen de klok niet meer terugdraaien. Maar we kunnen er nu van bewust worden dat het moet stoppen, willen we de mensheid redden. Sowieso zullen we de gevolgen moeten dragen van onze domheid en onbewustheid van destijds. De gevolgen zullen er zijn en dit zij dank de nonbelievers.
 
Het is onbegrijpelijk dat, ondanks alle wetenschappelijke takken de klimaatcrisis ernstig nemen, er nog steeds nonbelievers zijn. Is dat hardnekkigheid? Cognitieve dissonantie? Hebben zijn dan geen gevoel voor wetenschappelijke feiten? Zijn het allemaal Trumps? We weten allen – daar staat geen twijfel over – dat de president van de V.S. Donald Trump het heel ver heeft gebracht wat betreft zijn materiële rijkdom. Maar wanneer we het over zijn wijsheid hebben en over de ontwikkeling van zijn denkvermogen, dan kunnen we alleen maar besluiten dat domheid meesterschap over hem heeft gekregen. Wist u dat Donald nog gelooft in het feit dat God de wereld heeft geschapen in 7 dagen? Zo onwetend is hij dus. Want, zo denkt hij, het staat in de Bijbel. Men gaat toch niet beweren dat de Bijbel een wetenschappelijk werk is. En indien die toch zou zijn, dan is dit wetenschappelijk werk al lang achterhaald. Wist u dat er hier ook, ja, in onze streken, mensen zijn die hetzelfde geloven en zelfs geloven dat de aarde slechts 6.000 jaar (of is het 4000 jaar, ik weet het niet meer) bestaat! Naar het schijnt moet dat ergens in het wetenschappelijk boek – de Bijbel genoemd – staan. Toen ik dat onlangs vernam, viel ik bijna van mijn stoel. Dit kan mijn denkvermogen niet begrijpen. Maar goed, ieder zijn waarheid (hoewel!).

Er moet dringend iets gedaan worden. Ik luisterde onlangs naar een lezing van een vertegenwoordiger van de groene politieke partij. Ik heb het er eigenlijk niet voor. Wat niet betekent dat ze geen gelijk hebben. Ze hebben zeker gelijk en ze hebben reeds lange tijd aan de alarmbel getrokken, maar de materialistisch gerichte mens bleef doof voor de bel. Het grote probleem van deze partij is hun extreme houding. Moest je het aan hen overlaten, dan is het sowieso met onze economie gedaan. Hun probleem ligt in het feit dat zij niet begrijpen dat evolutie stapsgewijs moet gebeuren. Het is alsof ze sprongen willen maken die de menselijke evolutie niet aankan. Met andere woorden, ze zijn zeer idealistisch, maar niet realistisch. En blijkbaar is het onmogelijk om hen dit te doen inzien.

MERCI, WETENSCHAP

De wetenschap heeft al heel duidelijk gemaakt dat er oplossingen zijn. Er zijn geen oplossingen meer voor de gevolgen van onze fossiel gebruik en onze CO2 uitstoot uit het verleden, maar er zijn wel oplossingen om erger te voorkomen. Maar de nonbelievers zijn halsstarrig. Het is zeer geruststellend dat de wetenschap (kosmologie, fysica, geologie, chemie …) het allen eens zijn dat de klimaatproblematiek een werkelijk feit is. Dit geeft me een gerust gemoed.

Toch heb ik vernomen dat de politici van de stad Nieuwpoort, waar in woon, geregeerd door CDNV, het vertikt om in de polders windmolens te zetten. Men weet nochtans dat deze technologie een grote oplossing betekent en het zou zelfs veel geld opbrengen. Per dag betalen wij miljarden aan Rusland voor energie, terwijl wij zelf de middelen hebben om energie te produceren. De burgemeester van Nieuwpoort daarentegen, acht het goed om aan de kaai grote appartementsgebouwen te zetten en de haven uit te breiden, want dit brengt veel geld op. Tegelijk acht hij het onnodig en stemt hij tegen het plaatsen van windmolens in de polders. “Het is niet goed voor het mooie uitzicht van landschap van onze polders” is zijn verdediging. Maar als hij dieren zal zien sterven, mensen zal zien sterven, de plantenwereld zal zien teloorgaan … zal dit een mooi zicht zijn? Zo ver denkt de CDNV dus niet. Ze willen het maar niet geloven. Blind, ziende blind! Materialisme maakt hen blind.

Ik ken nochtans enkelen uit de CDNV die de beslissing van de burgemeester onverantwoordelijk vinden. Ik heb hen voorgesteld om te breken met die partij. CDNV heeft te veel macht hier in Nieuwpoort. Ik heb een sterk vermoeden dat de burgemeesters van de Belgische kust naar de pijpen dansen van de nonbeliever van Middelkerke, de burgemeester aldaar. Je weet wel, die judoman. Waarschijnlijk denkt hij dat hij met een of andere greep de natuurrampen zal kunnen overwinnen. Ik denk niet dat zijn gordel zwart genoeg is. Nu, dat de burgermeester van Nieuwpoort naar de pijpen danst van de judoman is slechts een vermoeden. Ik was er niet bij in het gesprek tussen de burgermeesters van de Belgische kust. Dus kan ik dat niet verzekeren dat dit juist is wat ik vermoed. Excuses als ik fout ben. Het kunnen ook materialistische beweegredenen zijn. Het kan beide zijn. In ieder geval, er klopt iets niet.

EN WAT NU?

Maar genoeg geklaagd over de nonbelievers. Het heeft geen zin om hen de ogen te openen. Ze blijven halsstarrig blind.
 
Wat kunnen we doen? Eerst en vooral zou het goed zijn om bewust te worden van de klimaatproblematiek. Dit kan door naar de wetenschap te luisteren en een wetenschappelijke ingesteldheid aan te nemen. Er zijn voldoende wetenschappers die lezingen geven over deze problematiek. Er is ook veel dat de individuele mens kan doen, zoals minder met de auto rijden, vliegtuigreizen beperken, carsharing, bomen planten, zonnepanelen (de kracht van de zon is zeer sterk). Heb je al eens opgemerkt hoeveel bomen er nog staan in de weide van de koeien? Vroeger, toen ik kind was, stonden er in elk geval veel meer. Vroeger had de dokter en de notaris van de gemeente een auto. Nu heeft mama en papa elk een auto, want ze willen hun eigen weg gaan. Ook zijn er ouders die hun kinderen een auto geven. Ik kreeg destijds een nieuwe fiets.

Er zijn vele kleine dingen, maar die toch belangrijk zijn, om erger te voorkomen. Dit zijn geen essentiële oplossingen. Maar ze helpen wel.

HOE ZIE IK DE TOEKOMST?

In ieder geval ontkomen we niet aan de gevolgen van onze houding in de jaren 60  en 70. Dit zal leiden tot vele sterfgevallen en veranderingen bij de mensheid, dierenwereld en plantenwereld. Vele miljoenen zijn gestorven in oorlogen. Nu zullen er vele sterven in de oorlog die de natuur voert met de mensheid. Wij hebben de natuur aangevallen. De natuur komt nu aan de beurt. Dood zal een belangrijk thema worden in de nabije toekomst. Maar toch zullen er overlevenden zijn. Dat is ook zo in oorlogstijden. Dat er velen zullen sterven hebben wij de danken aan de nonbelievers.

In Nieuwpoort gaat men de strijd aan tegen de zee! Haha, laat me niet lachen. Ik beweer niet dat dit fout is, maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat een oorlog uit vele slagvelden bestaat. Misschien winnen we het eerste of tweede slagveld, maar de oorlog zal uiteindelijk gewonnen worden door de natuur, ten minste als men geen respect toont voor haar, hetgeen we tot nu toe veel te weinig doen. De natuur is streng, maar rechtvaardig en zeker vergevingsgezind als men blijk geeft van respect.

En toch hou ik de moed erin. Het is gebleken – en dit is dank zij de wetenschap van de geologie – dat olivijn een redding is. Zoals ik eerder zei, we hebben te veel CO2 uitgestoten in onze atmosfeer. We moeten die CO2 terug nemen, want de aarde alleen kan het niet aan. Hoe kan men CO2 terug nemen? Bomen planten is inderdaad een zeer goede methode (Chinezen doen het nu massaal), daar bomen CO2 nemen en O2 (zuurstof) geven. Maar de wetenschap van de geologie heeft een belangrijke ontdekking gedaan. Door de akkers en oceanen te bezaaien met olivijn, kunnen we heel snel de CO2 uit onze atmosfeer halen. Olivijn is een mineraal, afkomstig van de blauwwieren. Wanneer dit mineraal wordt verbrijzeld en verspreid wordt over de aarde (maar dan moet men echt zorgen dat aarde niet gebetonneerd wordt met banen en zoals hier, in Nieuwpoort, met appartementen), dan zal dit een massale terugname zijn van CO2 en tegelijk zorgt dit mineraal voor verse O2. Misschien kun je wel olivijn strooien in je tuin? Dit mineraal is commercieel verkrijgbaar als green Sand Olivijn en bindt 1 kg CO2 per kg.

 
Een terloopse nota: kenmerkend is dat olivijn groen is. Wist u dat theosofen Alice Bailey en Blavatsky hebben beweerd dat ‘groen’ een genezende kleur is? Ze zouden nog eens gelijk kunnen hebben. Planten, olivijn, groene kruiden, spirulina … en alles wat groen is, wordt door de natuurgeneeswijzen als zeer genezend beschreven. En als opticien-optometrist, opgeleid aan de State University te New York en opgeleid tot kleurentherapeut,  vermeld ik hierbij: weg met bruine zonneglazen, neem groene glazen (Ray Ban). Goed voor je ogen én voor je gehele constitutie. Ik schrijf dit even vekleind cursief.

EEN WOORD VAN DANK

Dank om mijn artikel te lezen. Ik besef dat ik geen onbeliever kan ombuigen tot believer. Maar dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is believers aan te zetten tot actie. Googel maar naar olivijn en strooien maar. Laten we dit massaal doen, ieder op zich. Als alle noten van de toonladder goed gestemd zijn, dan krijgen we een mooie melodie.Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu