Klimaatverwarring - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Klimaatverwarring

Gepubliceerd door in blog ·
Vorige keer beloofde ik te schrijven over onze klimaatverwarring. Ik spreek over verwarring en niet over verwarming. We zijn verward. Er zijn enkelen die menen dat dit niets te maken heeft met het broeikaseffect t.g.v. de CO-toename door de mensheid en dat de oorzaak gelegen is in de natuurevolutie zelf. Er zijn er daarentegen die menen dat het wel te maken heeft met de door de mens geproduceerde  CO-toename en dat het gehele klimaatprobleem een gevolg is van ’s mensens houding. Daarom spreek ik van ‘verwarring’.

Enige tijd geleden was ik samen met mijn vrouw toehoorder van de zeer boeiende lezing van prof. Boussemaere, hier in Nieuwpoort. Hij verdedigde de stelling dat de oorzaak van ons klimaatproblematiek te zoeken is in de CO-toename als gevolg van een hoog verbruik van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas).
 
Hij vertelde ons dat sinds 1833 België met metingen startte, waaruit we duidelijk kunnen merken dat er een toename is van de gemiddelde temperatuur. Om de 4 jaar zien we een record in temperatuur en deze stijging zien we vooral in regio’s waar mensen wonen. De oorzaak zou gelegen zijn, aldus zijn visie, in de toename van CO2 en dit zelf is gevolg van de toename van fossiele brandstoffen, ontbossing, spijsvertering van herkauwers (koeien, schapen, buffels). Zijn voorstel om het probleem op te lossen was: hou op met ontbossing, beperk gebruik van fossiele brandstoffen (gas, steenkool, olie) veroorzaakt door auto’s (niet de elektrische), vliegtuigen en alles wat gebruik maakt van gas, steenkool en olie.
 
Hij illustreerde zijn betoog met het beschrijven van de geologische geschiedenis van onze aarde.
 
We merken sinds de laatste ijstijd een opwarming gedurende 8000 jaar. Door deze opwarming is de landbouw ontstaan (4000 jaren geleden). Dit is een zeer belangrijke gebeurtenis. We merken dat alles stabiel is gebleven tot men een daling zag zo’n 32 jaar voor Cus. Dit daalde verder tijdens de middeleeuwen en verder tot de tijd van de 1ste Wereldoorlog. De temperatuur daalde, alsof we terug geleidelijk naar een ijstijd evolueerden. Maar het veranderde plots sinds de wereldoorlogen. We merken een plotse en drastische stijging van de temperatuur. Sinds dit moment is het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch toegenomen. Binnen 2000 jaar zouden we terug naar een ijstijd geëvolueerd zijn, maar er is iets gebeurd zodat we een totaal andere weg zijn opgegaan.
De stijging sinds de laatste 70 jaar is nog nooit zo snel geweest. We merken nu een stijging van + 1.1°C. Dit lijkt niet rampzalig, maar toch is het rampzalig, gezien de wetenschappelijke grens 1.5° C is. Vanaf een toename van 1.5°C, zo vertellen de wetenschappers, zal onze planeet een enorme verandering ondergaan. Hierbij komt nog de permafrost,  een gebied nabij de Rusland & Alaska, een hooggebergte. Permafrost is bevroren grond. Onder deze grond zit bevroren methaan. Als dit vrijkomt, dan zal de aarde nog vlugger opwarmen.

Tussen 2036 – 2050 bereiken we de grens van 2° opwarming. In 2081 zullen we + 3.2°C hebben, in 2100 zelfs + 5.4°C, als we zo verder gaan. De snelheid van de opwarming is zeer groot. Deze gaat 10 keer sneller dan miljoenen jaren geleden. Dit tempo kan de natuur niet aan. Daarom zullen hittegolven toenemen tot 40 à 45 °C. We mogen tegen 2050 nog meer vluchtelingen verwachten die naar hier willen komen. Immers, men noteerde in Irak temperaturen tot boven de 50 °C – niet uit te houden voor mens, dier en plant.
 
In 2100 zal de zeespiegel 1 m à 1.5 m hoger liggen. Dit is nog geen groot probleem. Dit kunnen we aan. Ingenieurs vinden wel middelen om het water tegen te houden. Pas in 2200 zal het probleem groter worden. Dan zal het zeeniveau tot  5 m stijgen.
 
Dit in het kort het verhaal van P. Boussemaere.
 
Hiertegenover kwam in onlangs in discussie op facebook met iemand die beweerde dat de mensheid niet de oorzaak is van de CO-toename. De oorzaak is gelegen in de natuurbeweging zelf. En bij nader inzien kan ik deze persoon ook geen volledig ongelijk geven.
 
Wanneer we de evolutie van ons zonnestelsel bekijken (en het is goed om de dingen globaal te bekijken), dan weten we dat de planeten Venus en Mars miljarden jaren geleden water kenden. De planeet Venus was 4.5 miljard jaren geleden een waterplaneet met temperaturen die we kennen als onze lentetemperatuur. Er was water, rivieren en beken. In de loop van 2 miljard jaar werd de zon heter, wat tot gevolg had dat de regen op Venus verdampte nog voor hij de planeet kon bereiken. Temperaturen stegen en het water verdampte. Het broeikaseffect sloeg op hol. Venus droogde compleet uit. Het is aldaar niet meer leefbaar.

De planeet Mars, die 228 miljoen km van de zon verblijft, genoot van de warmte. Mars kende een bloeiperiode zo’n 3.5 miljard jaren geleden. Maar ook deze planeet kon zijn atmosfeer niet behouden en droogde uit. Nu nog heeft met gemerkt dat het stof op deze planeet 2% water bevat.Onze Aarde, 150 miljoen km van de zon, zal hetzelfde lot ondergaan. Onze zon wordt een rode reus. Dit betekent dat de zon zal uitsterven. Dit stervensproces toont zich als een verhoogde actie, gevolgd door een totale einde. Het is een uitzetting van de vurige gasbol als teken van het begin van zijn einde.
 

Als we in de toekomst kijken, dan weten we dat binnen 5.5 miljard jaar een maan van Saturnus, leefbaar zal worden voor het menselijk organisme. Deze naam noemt Titan. Dus moet de Aarde nog 5.5 miljard jaar meegaan :)

Wanneer we deze beide stellingen beschouwen, zou ik kunnen besluiten dat de believers, alsook  de non-believers slechts 50 % gelijk hebben.

Het is een aanneembare waarheid dat de man, met wie ik in discussie ging op FB, deels gelijk heeft als hij me vertelde dat de oorzaak gelegen was aan de zon zelf, de natuur zelf. Ook kan ik prof. Boussemaere deels bijtreden met zijn mening dat de mens die CO in de ruimte spuit, de oorzaak is van onze klimaatproblematiek. Dat er een klimaatveranderingen zijn, hoef ik hier toch niet te verdedigen.

Wat besluit ik? De oorzaak van onze problemen wat klimaat betreft ligt deels aan de mensheid en inderdaad, deels aan de natuur zelf. Toch is het, als mensheid, onze verantwoordelijkheid, om deze problematiek ernstig te nemen en de nodige maatregelen te treffen. We moeten trouwens nog 5.5 miljard jaar mee 😊 vooraleer we een reisje kunnen maken naar Titan. Laten we ons gebruik aan fossiele brandstoffen merkbaar beperken. Elektriciteit of andere technieken in deze trend is onze toekomstGeen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu