Moeten we Covid-19 ernstig nemen? - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Moeten we Covid-19 ernstig nemen?

Gepubliceerd door in blog ·
Deze foto van Deneb werd genomen met een tele van 750 mm. Dit is een ster tussen vele andere sterren die samen een deel van  onze Melkweg vormen.

Hoe dan ook, terwijl ik die foto maakte, dacht ik bij mezelf: ik zit hier in het Melkwegstelsel, een van vele miljarden sterrenstel­sels die ruwweg 200  tot 400 miljard sterren bevat. In het Engels wordt dat een ‘galaxy’ genoemd. Er zijn in ons heelal miljarden ster­renstelsels die elk een zeer groot aantal sterren tellen. De meeste sterrenstelsels hebben de vorm van een spiraal, maar er zijn er ook met andere vormen, bv. elliptische vormen, balkvormen en onregelmatige vor­men.
 
Onze Melkweg is een spiraalvormig sterrenstelsel met een diametergrootte van 100 000 lichtjaar en een dikte van ongeveer 2000 lichtjaar. Dus tamelijk dun in vergelijk met zijn diameter. In dit sterrenstelsel bevindt zich onze ster, die we Zon noemen. Zij (of is het een hij?) staat ongeveer 25 000 lichtjaar van het centrum van het Melkweg­stelsel en ze heeft meer dan 200 miljoen jaar nodig om haar baan één keer te doorlopen.

Dus, onze Melkweg telt een zeer groot aantal sterren, maar dat is nog niet alles. Zij bevat ook grote hoeveelheden stof en gas . Dit noemen we interstellaire ma­terie. Deze materie bevat voornamelijk waterstof (70%) en helium  (28%) en nog een klein aantal andere elementen.
Diezelfde avond probeerde ik M31 te vin­den en ik vond die. Een foto nemen was blijkbaar niet zo evident met een refractortelescoop van 750 mm. De M31 is een andere sterren­stelsel, bekend onder de naam Andro­meda sterrenstelsel. Dit is ook een spi­raalvormig sterrenstelsel, maar stukken groter dan ons sterrenstelsel, de Melk­weg. Haar diameter is 250 000 lichtjaar. Dit is 2.5 keer dat van de Melkweg. Het leek me niet zo evident om met mijn beschikbare attributen een foto te nemen van een stelsel dat zo’n 2.5 miljoen lichtjaar ver is. Op de site ‘buitenaards wij’ is met ervan overtuigd dat in dat Andromedastelsel er mensen wonen, net zoals wij. Wie weet! Ik heb ooit eens gelezen dat bepaalde wetenschappers er van over­tuigd zijn dat er slechts leven mogelijk is in spiraalvormige en balkvormige ster­renstelsels. Maar goed, ieder zijn overtuiging. Ik heb geen bewijs dat zij juist zijn, ook geen tegenbewijs en heb niet veel zin om mijn tijd te verspillen en te zoeken naar waarheid of onwaarheid van dit idee.

In elk geval, het Andromedastelsel beweegt, net zoals alles in het universum. (Panta rei, zeiden de Grieken). Maar dit stelsel beweegt naar ons Melkwegstelsel en zal met ons botsen na ongeveer 4  miljard jaar. Veel schade verwacht men niet, daar beide stelsels zeer ijl zijn (hemelobjecten staan echt niet dicht bij el­kaar, al sjanse :)

 
Terwijl ik die foto’s nam, dacht ik bij mezelf: Wat is de mensheid toch klein. We zitten hier te knoeien in een klein mierennest en zijn niet eens bewust van wat er rondom ons gebeurt. We zouden de vraag kunnen stellen: waarom zouden we?

Toch vind ik het belangrijk om even rond dit gebeuren stil te staan, en wel om deze reden: op school hebben we vooral de wetten van Newton geleerd en veel werd toen verklaard met zijn Wet van de Zwaartekracht. We weten nu dat deze wet wel degelijk belangrijk is en veel werd met deze wet verklaard. Maar nu ken­nen we nog 3 andere natuurwetten die belangrijker zijn dan de Wet van Newton. Dit zijn de Wet van de Zwakke Kernkracht, de Wet van de Sterke Kern­kracht en de Wet van de Elektromagnetische Kracht.

Deze laatste wet is niet de sterkste, maar wel veel sterker dan de Wet van New­ton. Dit betekent dus dat we naast de zwaartekracht ook rekening moeten hou­den met de elektromagnetische kracht. De sterke kernkracht houdt de atoom­kernen bij elkaar, de zwakke kernkracht is verantwoordelijk voor radioactief ver­val (d.i. het omzetten van protonen in neutronen), maar de elektromagnetische kracht houdt de elektronen in hun baan rond een atoomkern en zorgt tevens voor de interactie tussen atomen onderling. Ze is dus verantwoordelijk voor alle scheikundige processen, voor de stabiliteit van alle materialen, sterkte van onze gebouwen tot de computer waarop ik hier zit te tikken. Deze kracht is ook ver­antwoordelijk voor de elektromagnetische straling en voor de interactie van licht met andere objecten in het heelal.

We merken twee belangrijke woorden in elektromagnetisme: namelijk elektrici­teit en magnetisme. Wanneer er een elektrische stroom is (bv. als je uw strijkijzer met het stopcontact verbindt), dan maakt de stroom een magnetisme. Zoals hierboven gesteld: elektromagnetisme is verantwoordelijk voor alle scheikun­dige processen en zorgt voor de interactie tussen de atomen onderling. We we­ten dat wij uit atomen bestaan en we weten dat ook bv. de maan uit atomen bestaat. Het is niet verwonderlijk als ik beweer dat we door de maan worden beïnvloed, niet alleen omwille de zwaartekracht, maar vooral door die sterkere elek­tromagnetische kracht. En zo dacht ik verder: de planeet Jupiter en zijn 60-tal manen, de planeet Saturnus en zijn manen en alle andere planeten en hun ma­nen bestaan uit atomen en hebben dus alle een elektromagnetische kracht. Alle hemellichamen hebben een elektromagnetische kracht en beïnvloeden aldus de omgeving en alle nabijgelegen hemelobjecten. Ook onze aardbol heeft een elek­tromagnetische kracht en beïnvloedt zijn omgeving en wordt ook zelf hierdoor beïnvloed. Dus ook ons geheel zonnestelsel wordt beïnvloed. Dus ook alle an­dere zonnestelsels… en ga zo maar door… tot het besef doordringt dat wij be­paald worden door het gehele Universum. En wie weet, dit Universum in relatie met een nog ander Universum?

Denk nu eens na … als wij bepaald worden door het gehele Universum … door wat worden wij dan in feite bepaald? We denken dat wij de dingen in handen hebben! Vergeet het maar. Ja, we hebben iets heel belangrijks in onze handen… ons lot.

Ik zou dit kunnen vergelijken met een kaartspel. Het lot (de kaarten) hebben wij in onze handen, maar we kunnen wel zelf beslissen of we de regels wel of niet zullen onderhouden en of we al of niet goed zullen spelen. Er zijn dus spelregels. Als we die niet volgen, dan mogen we niet meer meedoen of worden we gestraft of vliegen we naar de gevangenis of lijden we verlies of whatever. Welnu, het Universum heeft zo ook zijn regels. Als we deze regels niet navolgen, dan heeft dat ook zijn gevolgen! Snap je? Weet je nu waarom we in een crisis zitten? We volgen (onwetendheid?) niet de spelregels van ons Universum … en daar zitten we dan, in de knoei.
 
En nu de hamvraag: moeten we Covid-19 ernstig nemen? Ja, we dienen goed voor onszelf te zorgen door onze immuniteit te verhogen en ons te beschermen. Dat is één. Maar ten tweede, dienen we ons de vraag te stellen welke spelregels we overtreden hebben. En de meesten doen dit niet. Zij zijn te druk bezig met zelfbescherming, vaccinaties uitvinden om die zo vlug mogelijk te verkopen, muilbanden dragen (moeten we misschien onze mond houden?), afstand hou­den (in het ene land meer dan in het andere land) en vooral elkaar niet aanra­ken… enz.

We zijn als kaartleggers die de spelregels niet kennen of volgen. En problemen komen altijd als de spelregels niet worden gevolgd: denk aan de verkeersregels, bordspelen, zakdoek leggen… en noem maar op.

Dus: WORD WAKKER en begin eerst bij jezelf!

Maar wat ga je doen? Misschien zeg je: “Ah ja, ’t is iets van waar…” en je doet verder voort zoals je bezig was, met de kop in het zand in de mening dat ‘de andere’ er wel voor zal zorgen.Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu