Over de echte oorzaak van Corona (deel VI) - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over de echte oorzaak van Corona (deel VI)

Gepubliceerd door in blog ·
Social media toont ons dat er opvallend veel nagedacht wordt i.v.m. de gezondheidscrisis die de mensheid wereldwijd meemaakt. Heel veel ideeën – ik ga hier geen enkel idee de vinger wijzen – proberen de oorzaak te achterhalen, de vele methoden om de immuniteit te verhogen, de zin en onzin van de reglementen edm. …  En dat is heel goed.
 
Ik geef toe, ik denk er ook heel veel over na en ik heb al verschillende visies gegeven op mijn blog, nieuwsbrieven, facebook, twitter, linkedIn…
 
Wat is de oorzaak? Dit is misschien wel de belangrijkste vraag die we moeten stellen. Het kennen van de werkelijke en dieperliggende oorzaak is immers dé voorwaarde om de eerste stap te zetten naar de een oplossing voor deze crisis. Is het werkelijk een bewuste daad, die de bedoeling heeft de mensheid uit te dunnen, en dit door ons te besmetten? Zal de vaccin, die wellicht zal ontworpen worden, werkelijk genezen of zal het dienen om de mensheid nog verder te manipuleren? Is er werkelijk een verband tussen 5G en deze virale infectie? Is het een gevolg van een planetaire constellatie (astrologie)? Heel veel vragen… maar niemand kent het antwoord. Het zijn gissingen en ik wil hier nogmaals stellen, dat ik geen enkele mening belachelijk wil maken.
 
Waar ik wel van overtuigd ben, is het feit dat alles energie is. Indien u, lezer, hier niet mee eens kunt zijn, dan adviseer ik u om direct op te houden met verder te lezen. Elke wetenschap heeft zijn axioma’s of onbewijsbare stellingen. Als men van een bepaalde wetenschap de basisaxioma’s niet kan aanvaarden, dan is het beter om zich niet verder in deze wetenschap te verdiepen. Daarom, ik herhaal, ik neem aan dat alles energie is. Ik denk dat reeds vele wetenschappelijk ingestelde fysici met deze stelling eens zijn.
 
Als dit zo is, dan moeten we stellen dat de oorsprong van deze crisis moet gevonden worden in de wetenschap van energie. Maar hoe kunnen we dat nu doen? Energie is zo vaag en is niet tastbaar, en niet direct waarneembaar met onze concrete zintuigen. Er bestaat een heel oude wetenschap die zich ‘occulte wetenschap’ noemt. Occult betekent letterlijk ‘onzichtbaar’, of ‘verborgen’. Occulte wetenschap is de wetenschap die poogt om zo veel mogelijk te begrijpen van deze onzichtbare (occulte) energieën. Ik ben reeds meer dan 20 jaar bezig met deze studie. In deze occulte wetenschap wordt gesteld dat alle zichtbare en fysieke verschijnselen een uiting zijn van die onzichtbare energieën. Men stelt hierbij dat de Bron van Energie, die de naam Shamballa krijgt, een Plan is. Er is dus een Plan. Dit Plan wordt ook de Wil-ten-Goede genoemd. Dit betekent dus dat alles in feite goed is bedoeld en doordrongen is met goede wil. Naast deze Bron Shamballa, hebben we nog een 2de energetisch centrum, Hiërarchie genoemd. Dit centrum doordringt alle verschijnselen met liefde-wijsheid. Het 3de centrum is uiteindelijk het centrum die we kennen: de Mensheid. Aldus hebben we de Wil van Shamballa, de Liefde-Wijsheid van de Hiërarchie en ten slotte het abstracte denkvermogen (die zich dan vertaalt in het concrete denken) van de Mensheid. Dit zijn de drie centra van energieën.
 
Als dit werkelijk juist is wat ik schrijf, dan is het niet moeilijk om de dieperliggende oorzaak te achterhalen van deze crisis. Deze crisis vindt zich dus in de wereld van energieën. Als alles doordrongen is met goede wil, wat betekent dan die crisis die reeds vele levens opgeëist? Men kan dat toch geen goede wil noemen? Toch wel.
 
Stel dat een vader of een moeder hun kind willen  opvoeden met goede wil, maar het kind  is ongehoorzaam en houdt geen rekening met de wil van zijn ouders. Wat gebeurt er? Het kind wordt terecht gewezen en verwittigd. Als het kind koppig blijft en niet wil luisteren, krijgt een misschien wel een pandoering of een straf. Wie niet luistert, moet voelen, zegt men.
 
Dit denkbeeld kunnen we plaatsen op hoger niveau. Als men niet wil luisteren naar de Wil-ten-Goede, Shamballa (de vader), dan zal uiteindelijk hier gevolgen ontstaan. Dit is wat we nu meemaken. De mensheid draagt de gevolgen van hun ongeloof en bijgevolg hun niet-verbonden verhouding met Shamballa. De mensheid moet gaan beseffen dat zij geen meesterschap heeft over het Grote Leven. Dit vraagt overgave en bescheidenheid, wat blijkbaar een voor vele mensen een moeilijke opgave is. Dit betekent niet dat we een lakse en fatalistische houding moeten aannemen. Het betekent wel dat wij dienen te handelen naar de doelstelling van Shamballa, wat via de Hiërarchie kan gekend worden.
 
Ik wil het occulte nu even loslaten en dit op een andere manier vertalen. Wanneer de mensheid niet wil luisteren naar de Natuurwetten (en dat is een feit), dan zal diezelfde mensheid de gevolgen moeten dragen. Wie niet horen wil, moet voelen. Het is de Shamballische energie, die zich in concrete verschijnselen projecteert, welke we nu meemaken. Het kon evenwel door oorlog gebeuren. Gelukkig is dit niet zo, zoals dit gebeurd is in de eerste helft van vorige eeuw. We zouden deze crisis kunnen zien als een oorlog tussen de mensheid en de virale besmetting. De reacties van de zelfzuchtige en egoïstische mensheid lijkt mij identiek: hamsterwoede, elk gaat voor zijn eigen vel, prijzen gaan de hoogte in (heb ik al gemerkt in verschillende voedingszaken), beurscrashes, verboden om zich te verplaatsen (lock down), verboden om groepen te vormen, strenge politiecontrole...
Wat kunnen we doen om terug gehoorzaam te zijn? Hoe kunnen we in contact komen met de Hiërarchisch Centrum en het Shamballisch centrum? In elk geval weten we dat ziekte altijd een gevolg is van een disharmonie. Dus moeten we terug streven naar een harmonie. Een harmonie tussen wie of wat? Een harmonie tussen de twee werelden. Alles is immers een dualiteit – dat weten we. Er zijn twee werelden die we kunnen onderscheiden: de wereld van de materie en de wereld van de geest (= de occulte en onzichtbare wereld van energieën). We weten – ik hoef dit aan geen kanten te bewijzen of aan te tonen – dat merendeel van de mensen denken dat er alleen maar materie is en dat alles wat geestelijk, spiritueel, occult, onzichtbaar… bla bla bla is. Hier zit de kern van de disharmonie, maar tegelijk de oplossing. Het is de mensheid die moet leren begrijpen dat alles energie is en dat er naast deze concrete werkelijkheid ook nog een onzichtbare abstracte werkelijkheid is. Dit laatste is de geestelijke of occulte werkelijkheid. Of je die onzichtbare werkelijkheid vertaalt in termen van Shamballa en Hiërarchie doet er niet toe. Het aannemen en voelen van Hogere Krachten is voldoende. Noem die krachten Universum, God, Allah... noem het zoals je het verkiest. Het doet er niet toe. Belangrijk is het besef van bescheidenheid en het inzien dat - zoals de Grieken ons dit vertelden in hun mythologieën - wij pionnen zijn van hogere krachten. Het afleggen van angst, zelfzucht en schade doen aan de drie onderliggende rijken (dier, plant, milieu) brengt ons de oplossing.
 
In die zin kan ik bijtreden in wat astrologen vertellen over deze crisis. Hemellichamen zijn concrete verschijnselen en zijn dus ook weerspiegelingen van Hogere Krachten. Ik heb wel mijn vragen en twijfels over de manier waarop sommige astrologen hun praktijk uitoefenen, maar dit is hier nu niet van belang om daar verder over uit te wijden. Dit heb ik reeds in andere geschriften gedaan.
 
Ik merk, en daar ben ik zeer blij om, dat er heel wat groeperingen een inspanning doen om de mens tot meditatie te brengen. Meditatie is immers een manier om door te dringen in deze abstracte geestelijke occulte of onzichtbare werkelijkheid. Hoewel sommigen deze meditaties onwetenschappelijk uitvoeren en soms een toonbeeld zijn van ‘grond onder de voeten verloren te hebben’, toch betekent het voor mij een richting in positieve zin. Het leren mediteren is de eerste stap om in contact te komen met deze Hogere Krachten, waarvan wij pionnen zijn. Het is de eerste stap om in contact te komen met de Grote Architect waarvan wij de bouwers van deze planeet zijn.
 
Daarom, deze oplossing: heroriënteer uw denkvermogen, maak die even los van de concrete werkelijkheid, richt je tot de abstracte werkelijkheid en vervolgens, breng deze twee samen in harmonie. Er zijn vele gelegenheden waar men dit kan doen. Op internet zijn er voldoende voorbeelden en organisaties die hun diensten aanbieden. Indien ze veel geld vragen, hou je dan maar op afstand. Het is mijn ervaring dat dergelijke organisaties nog niet het evenwicht hebben gevonden tussen het materiële en immateriële.

Ook op onze site kan men ‘gratis’ deze occulte meditaties volgen. In het begin lijkt het moeilijk, en dat is wel zo. Men moet vooral eerst leren om zich mentaal goed te concentreren op abstracte onderwerpen. Men moet ook kunnen open staan voor visualisatie of ten minste oefenen in het ontwikkelen en uitbreiden van het visualisatievermogen. Maar dit lukt altijd, ten minste als men de inspanning wil doen. Trouwens, het duurt ook lang om een intellectueel denkvermogen op te bouwen. Zo ook kan het een tijd duren om een intelligent denkvermogen op te bouwen. Merk op deze woorden: ik maak een onderscheid tussen intellectualisme en intelligentie. Het is niet omdat men veel heeft gestudeerd, of omdat men een hoog diploma heeft, dat men intelligent is. Ook dat hoef ik niet aan te tonen.
 
Tot eind maart kan men zich nog inschrijven in de reeks volle maanmeditaties – de kostprijs is gratis (indien de meditaties digitaal worden bezorgd) en kost 5 €/bijeenkomst indien ze hier bij ons (leukermet2.be) in fysieke aanwezigheid worden gevolgd. Gezien we dit in privé doen, is het aantal fysieke deelnemers beperkt. Trouwens, het kan momenteel niet, gezien we afstand moeten bewaren.
 
Dit is onze mening. Of ze juist is, kunnen we niet bewijzen. Maar het tegendeel kunnen we ook niet bewijzen. Maar leg deze visie niet direct ter zijde. Denk erover na, maar neem er dan wel voldoende tijd voor!
 
                                                  Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu