Esoterische psychologie - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Esoterische psychologie

Online cursussen
Deze vorm van psychologie wordt ook wel de 'nieuwe psychologie' genoemd.

Psychologie is momenteel niet meer weg te denken. Meer en meer gaan mensen denken in termen van psychologie om het menselijk bestaan te begrijpen en te verwoorden. Het komt zo vaak voor dat we over onze gevoelens en motivaties spreken. Dit was vroeger niet het geval. Over gevoelens spreken was voor velen een taboe (en bij sommigen, hoewel een grote minderheid, nog altijd). Meer en meer worden we geleerd om over onze gevoelens te praten. Dit kan alleen maar toegejuicht worden.

In de loop der jaren heeft de wetenschap van de psychologie grote stappen voorwaarts gezet. Er zijn verschillende werkterreinen en theorieën ontstaan in deze wetenschap. We hebben de klinische psychologie, sociale psychologie, kinderpsychologie, onderwijspsychologie, verschillende vormen van psychotherapieën etc. Al deze takken breng ik onder de noemer ‘academische psychologie’ of 'conventionele psychologie'. Hiernaast plaats ik de esoterische psychologie.

Esoterische psychologie is de psychologie van de menselijke geest. Zij is niet te vergelijken met de conventionele of academische psychologie.

De academische psychologie probeert inzicht te krijgen in de menselijke geest door het waarnemen van de gedragingen van de mens. Aan de hand van 'waarnemingen' wordt door de conventionele psycholoog een 'mensbeeld' gevormd.

Daartegenover brengt de esoterische psychologie inzicht door methoden te gebruiken waar de persoon zelf bewust wordt van wat er in zijn geest omgaat. Aan de hand van meditatieve methoden wordt de mens bewust gemaakt van zijn mentale gewoonten of patronen en leert hij ze, naar eigen keuze, al of niet overstijgen. Mentale patronen liggen immers aan de basis van alle handelingen en het zijn deze denkpatronen die ons in confrontatie brengen met allerlei situaties waarin we verkeren. Hoe vaak merken we niet dat iemand altijd datzelfde tegenkomt. "Ik word altijd geconfronteerd met een slechte relatie' of 'ik word altijd geconfronteerd met dominante bazen of bazinnen" 'of 'ik word altijd geconfronteerd met datzelfde probleem' ... etc... Het zijn immers ongekende denkpatronen die ons in bepaalde situaties brengen.

De manier waarop we denken (onze mentale patronen) liggen aan de basis van onze omstandigheden. We zijn voor een zeer groot deel zelf verantwoordeljik voor onze eigen omstandigheden en situaties. Vroeger dacht men dat men situaties konden veranderen door gewoonweg 'positief' te denken. Maar dit lijkt niet zo te zijn. Wie positief wil denken, onderdrukt altijd op de een of andere manier een negatief denken. Daarmee is het negatief denken niet verdwenen, maar sluimert ze nog in de kelder van onze menselijke geest.

In de esoterische methodiek worden we bewust van onze mentale patronen en leren we het denken, zowel het positieve als het negatieve, overstijgen. We kunnen bijgevolg de keuze maken in welk patroon we willen stappen. M.a.w. we hebben een bewuste controle over ons denken.

Kan het denken getraind worden? Ja, het kan getraind worden. Maar net zoals een intellectuele training tijd vraagt, zo ook vraagt deze manier van esoterisch denken een zekere tijd.

Het is duidelijk dat deze vorm van esoterische training de mens bewust maakt van zijn denkpatronen, waarvan hij niet eens wist dat ze in hem/haar aanwezig waren. Dit kan confronterend werken, maar tegelijk bevrijdend.

Esoterische psychologie gaat diep in de menselijke geest en is enkel geschikt voor mensen die werkelijk de moed hebben om hun eigen denkpatronen te willen zien, a.h.w. voor een spiegel te staan, en die dan ook bereid zijn om in een 'zuiver zijn' te stappen.

Stefaan is aanvankelijk opticien van beroep. Hij deed mensen zien met een bril. Daarna werkte hij jaren als visuele therapeut en deed mensen zien d.m.v. oogoefeningen. Tegelijk volgde hij esoterische psychologie aan de Arcanaschool te Genève. Nu, in het besef dat iemand kijkt zoals hij denkt, leert hij de mens zien door hem te laten kijken in zijn eigen geestelijke patronen. Dit is het zien van de Werkelijkheid.

Methode

In eenvoudige lessen begeleiden wij je individueel. 1 X/maand wordt een les opgestuurd en dien je, vooraleer de 2de les te kunnen ontvangen, een rapport (antwoorden op een vragenlijst) op te sturen. Dit is om je vorderingen te kunnen volgen. Elke les bestaat uit een leestekst(en) en een meditatieoefening.

Om de beste vorderingen te maken in je meditatieve vaardigheden, is dagelijks meditatief oefenen gedurende 15' beslist nodig (meer dan 20' is niet aan te raden).

Ervaringen in meditaties is aanbevolen, maar niet nodig. In sommige gevallen is het beter om zich vooraf eerst in te schrijven voor de cursus helder waarnemen.

Om deze lessen te volgen dient men zijn geboortegegevens te kennen (datum, plaats, uur). Dit is bepalend voor de meditatieve vormen en mantras die u zullen worden bezorgd.

Kostprijs

Per les wordt 15 € gevraagd en wordt digitaal opgestuurd. Indien men dit op papier wil, dan wordt er 1 € per blad aangerekend.

Esoterische meditatie maakt van jou een krachtig mens
en brengt vreugde in jouw leven

In te vullen formulier voor aanvraag









OPMERKING: het invullen van dit formulier is geen bestelling van de cursus, maar enkel een aanvraag. M.a.w. dit formulier bindt je tot niets.
 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu