Mediteren met volle maan - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mediteren met volle maan

Onze activiteiten
Tijdens volle maan wordt er door tal van mensen, verspreid over de gehele wereld, gemediteerd met de bedoeling wereldeenheid en -vrede te ondersteunen, en dit op een occulte wijze. In groepsverbondenheid en telepathische verbondenheid met alle deelnemers over de gehele wereld wordt deze occulte mediatie elke maand tijdens volle maan gehouden.
Voor een derde maal starten we opnieuw een astrologisch meditatiejaar. Deze meditaties worden door een hele groep mensen over de gehele planeet gedaan. Dit gebeurt met ondersteuning van Lucis Trust. Lucis Trust heeft een raadgevend statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Deze meditaties worden gehouden door mensen van goede wil over de gehele planeet (Europa, Azië, Amerika (Noord en Zuid), Midden-Oosten, Autralië, Nieuw-Zeeland...) en worden geregeerd vanuit 5 centra: London, New York, Dardjeeling, Genève en Tokyo. Om het Europees netwerk te zien, surf naar

In telepathische verbinding met alle deelnemers over de gehele wereld worden krachten aanroepen ter bevordering van juiste menselijke verhoudingen ... wat in deze tijd broodnodig is.

Waarom tijdens volle maan?
 
Dit heeft een occulte betekenis welke we als volgt kunnen omschrijven: tijdens volle maan staat de aarde tussen zon en maan, tussen twee tegengestelde polen, yang en yin, mannelijk en vrouwelijk. Het is het ideale moment om ontvankelijk te zijn voor hogere bewustzijnsenergieën welke we bespreken volgens de astrologische methode. Dit betekent geenszins dat men op de hoogte moet zijn van astrologie. Esoterisch astrologie is niet bedoeld om voorspellingen te doen, maar wordt gebruikt als methode om de vele energieën, die ons leven bepalen en die de evolutie bepalen van onze planeet, van elkander te onderscheiden.
 
Occultisme is de wetenschap van energieën en in groepsverbondenheid worden bepaalde energieën aan de hand van sleutelwoorden aanroepen. Als gevolg van deze massale aanroep, die door een grote groep mensen (verspreid over de gehele wereld, ongeacht religie, overtuiging, ras, natie ...) wordt gedaan, ontstaat automatische een oproep. Deze oproep brengt veranderingen teweeg in de denkvermogens van de mensheid. Deze oproep zal het evenwicht herstellen tussen het materialistisch denken en het geestelijk denken. Het zal een einde maken aan het overwicht van het materialisme ten voordele van het geestelijk leven.

Hoe gaan we te werk?

Dit jaar wordenn de 12 werken van Hercules in verband gebracht met de 12 dierenriemtekens. Deze uiteenzetting is voor iedereen, die op een juiste wijze spiritueel interesse heeft, gemakkelijk begrijpbaar. Aan de hand van elk werk van Hercules (12 in aantal) en elk dierenriemteken (12 in aantal) wordt de betekenis van deze 12 energieën uiteengezet. Elke maand, tijdens de periode van volle maan, wordt een werk van Hercules en een dierenriemteken besproken. Daarna wordt er gemediteerd over het sleutelwoord, in verband met het astrologisch teken van dit moment.

Plaats en tijd van bijeenkomst

Nieuwpoort - Franslaan 13c te 8620 Nieuwpoort. De data vindt u op deze webpagina.

Inschrijving
Inschrijven kan via het formulier hieronder aan het einde van deze webpagina.

Begeleiders

Stefaan Werbrouck, Carine Declercq

Kostprijs
Gratis. Je kan de cursus gratis digitaal bekomen, mits de bereidheid om elke maand deel te nemen aan de meditaties. Elke les wordt dan elke maand, enige dagen voor volle maan digitaal gratis bezorgd, alsook een audio-opname. Wil je de volledige cursus ineens, uitgeprint en ingebonden, dan vragen wij de kostprijs van 120 €, waarvan 75% (90 €) wordt geschonken aan World Good Will.

VOLLE MAANBIJEENKOMSTTEKEN
8 april om 4:34 AFGELAST (enkel digitaal te bekomen)RAM
7 mei om 12:45 uAFGELAST (enkel digitaal te bekomen)STIER
5 juni om 21:12 uAFGELAST (enkel digitaal te bekomen)TWEELINGEN
5 Juli om 06:44 u Maandag 6 juli om 18:30 uKREEFT
3 augustus 17:58 Maandag 3 augustus om 18:30 uLEEUW
2 september om 7:21 u Donderdag  3 september om 18:30 uMAAGD
1 oktober om 23:05 u Donderdag 1 oktober om 18:30 uWEEGSCHAAL
31 oktober om 15:49 u Vrijdag  30 oktober om 18:30 uSCHORPIOEN
30 november om 10:29 uMaandag 30 november om 18:30 uBOOGSCHUTTER
29 december om 4:28 u Dinsdag  29 december om 18:30 uSTEENBOK
29 januari Vrijdag 29 januari om 18:30 uWATERMAN
27 februariVrijdag 26 februari om 18:30VISSEN
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu