Steun het Goede Doel - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Steun het Goede Doel

Onze activiteiten
GELD VERDIENEN OP DE BEURS

Sinds enige tijd hebben wij positieve ervaringen met het aankopen van turbo’s, zowel short als long.

Wat is onze bedoeling? Het is een feit dat onze maatschappij een crisis doormaakt en het einde is nog niet in zicht. Men kan gebruik maken van deze crisis en tegelijk er een oplossing aan bieden. Het hoeft geen betoog dat deze crisis kan opgelost worden met één techniek: de techniek van ‘goede wil’.

De oorzaak van onze crisis is het feit dat materialisme in onze leefgewoonte overheerst. Niets mis daarmee, mits deze pool van het materialistisch aspect in harmonie samen gaat met zijn tegenpool, het geestelijke aspect. Met geestelijk aspect bedoelen we voornamelijk de psychologische ingesteld­heid van de mensheid. Zelfzucht, eigenbelang, individualisme, gebrek aan groepsbesef enz. liggen aan de basis van onze crisis. Economisch gezien is er een grote kloof tussen welstand en armoede. Hoe kan deze kloof worden gedicht?

Het antwoord is heel duidelijk en logisch: laat de energie van het materialisme ombuigen naar een energie van geestelijk welzijn. Transporteer het geld van materialistisch ingestelde ondernemingen naar ondernemingen met geestelijke doeleinden. Hoe kan dit in praktijk toegepast worden? Er zijn waarschijnlijk vele mogelijkheden. Maar we zien deze unieke mogelijkheid: indien geld zou overgaan van de materialistische wereld naar de geestelijk ingestelde wereld, dan kan heel veel worden bereikt. Met geestelijk ingestelde wereld bedoelen we deze organisaties die bewijs leveren van een psycholo­gisch ingesteldheid van groepsbewustzijn. Wij denken aan A.Z.G., UNICEF, Gaia, Lucis Trust, BZN, W.W.F., Greenpeace … Zij kunnen heel veel doen, mits zij beschikken over voldoende financiële mid­delen.

Het is voor ons duidelijk gebleken dat het eenvoudig is om financiële krachten over te brengen naar deze geestelijke wereld. Er is voldoende geld in materialistisch gerichte ondernemingen. Bij het beleg­gen op de beurs richten we ons naar de materialistische wereld. Winsten kunnen genomen worden d.m.v. beleggingen en deze winsten kunnen overgedragen worden naar organisaties die getuigen van een groepsbewuste psychologische ingesteldheid. Van onze winsten op de beurs kunnen we een bijdrage leveren aan deze organisaties.

Zoals we weten is 20% winst op 100 € slechts 20 €, op 1.000 € zou dat 200 € zijn. Daarom kan in groep meer worden bereikt. Onze vraag is: ben je bereid om mee te werken?

Wat zijn de voorwaarden? U belegt een som naar eigen vermogen (per schijf van 50 €). Wij beleggen de ontvangsten volledig of gedeeltelijk en ne­men op gepaste tijd de winst. Van deze winst gaat 100 % naar een organisatie met een goed doel. Het kapitaal blijft eigen aan de belegger. Hij kan ook uitstappen (zonder kosten, want wij zijn geen bank).  
Is winst verzekerd? Nee, er is absoluut geen zekerheid. De enige zekerheid is de intentie van goede wil.

Er wordt niet met klinkende munt gewerkt, maar alles is digitaal en dus controleerbaar.

Mogelijks is er ook volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal (uw inzet) mogelijk. Dan kan uiteraard geen winst gegeven worden aan het goede doel. Bij verlies van kapitaal wordt eerst het kapitaal hersteld vooraleer winsten worden gestuurd naar het goede doel.

Indien je bereid bent om organisaties met goede doelen te steunen, en indien er blijk is van vertrouwen in deze activiteit, dan nodigen wij u uit om mee te werken. Er zal ook een overeenkomst moeten ondertekend worden. Een voorbeeld van deze overeenkomst kan je bezorgd worden.  

Indien u wenst deel te nemen, laat ons dit weten.
Een praktisch voorbeeld (gunstig scenario)
U neemt deel aan deze groepsactiviteit en stort bv 200 €. U bent in dit voorbeeld deelnemer C
Persoon A stort 550 €
Persoon B stort 100 €
Persoon C stort 200 €
Persoon D stort 1.000 €
Persoon E stort 750 €
Er is een totaal van 2.600 €
Eén deel =  100 €
Er wordt bv 2.300 € belegd en er is bv. een winst 610.20 €.  Hiervan gaat 610.20 € naar Goed Doel. Het kapitaal blijft ongeschonden en er kan opnieuw 2.600 € belegd worden. Men kan uitstappen of verder werken aan de activiteit, zonder enige kost. Wie wil uitstappen krijgt zijn ingelegd kapitaal volledig terug.

We beleggen opnieuw
Stel stellen nu een slecht scenario voor.
We beleggen van de 2.600 € een som van 1.800 €. Helaas, de beurs doet het slecht en we verliezen 800 €. Er resteert dus 2.600 – 800 = 1.800 €.
Men zal dit kapitaal opnieuw beleggen met als doel om ons eigen verlies terug te winnen.
Bv. We beleggen 800 € en maken een winst van 300 €.
We hebben dus terug 1.800 + 300 = 2.100 €.
We hebben nog 2.600 – 2.100 = 500 € te kort.
Opnieuw zal belegd worden tot het kapitaal terug gewonnen wordt.
Maar, stel dat persoon C zijn kapitaal terug wil. Hij/zij kan op dit moment niet het volledig kapitaal krijgen. Hij/zij kan wel een deel terug krijgen, overeenkomstig het percentage van zijn inleg. Het totaal was 2.600 € en het aandeel van C was 200 €, d.i. 1/13. Hij/zij krijgt 1/13 van het resterend kapitaal, 2.100 €. Dit is 161.54 € terug.

We beleggen opnieuw
We hebben nu een kapitaal van 2600 – 500 – 161.54 = 1938.46 €
We beleggen bv 1.900 € en winnen 600 €
We hebben opnieuw 2.500 €. We hebben dus een winst van 100 € en kunnen 100 € schenken aan het Goede Doel, zonder dat we verlies lijden. Ons kapitaal is geen 2.600 meer, maar 2.400, daar C is weggevallen.

Stel dat we allen willen ophouden. We ( A, B, D en E) krijgen dan het kapitaal terug. C heeft geen rechten meer.
Vragen? Antwoorden op je vragen kun je ontvangen via mail. Indien er in ons voorbeeld foute berekeningen zijn, wil ons dit melden aub. naar leukermet2@gmail.com

 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu